Ticarət, anbar və istehsalatda olan proseslərinin avtomatlaşdırılması
Mercury-ERP
Kiçik və orta biznes üçün ucot proqramı
Müəssisədə idarə etmə proseslərin uçotu
Anbar və mal paylayıcı mərkəzin idarə etməsi
Topdan və pərakəndə satışın.Mağazadaki ticarətə aid proseslərin.Super market (iri tipli dükanlar) və kiçik dükanların işini.Pərakəndə tipli dükanların işini.Şəbəkə dükanların işini.
Интеграция с ЕГАИС.
İstehsalatın kompleks şəklində avtomatlaşdırılm ası və uçotu.İstehsalatınızın işini qənaətçil şəkildə aparma imkanı .Ticarət işində bütün proseslərin görüntüsü və addım addım izləmə imkanı.
Mal ehtiyyatların idarə etmə imkanı.
Maliyə uçotu.İstehsalatda büdcə əməliyyatların aparılma imkanı.Maliyyənin planlaşdırma imkanı.
Hesabatların redaktoru.Biznes proseslərin təhlili
Planlaşdırmaya və planların icrasına dair nəzarət.
Restoran, bar, kafe və heməkxanalarda iş proseslərin avtomatlaşdırılm ası.

Merkuriy-ERP program təminatın imkanı.
Merkuriy proqram təminatı anbar və ticarətdə olan iş proseslərin avtomatlaşdırılm ası üçün nəzərdə tutulub.
Anbar uçotu və topdan satış. Anbarda olan iş proseslərin avtomatlaşdırılm
Merkuriy-ERP proqram təminatı anbar üçün universal bir proqramdı, çünki proqram həm kiçik həm böyük anbarların və mal paylayıcı mərkəzlərin uçotunu aparmağ imkanı verir.

 • Partiyalı mallara ciddi nəzarət imkanı.
 • İstədiyiniz vaxtda anbarda olmuş və hal hazırda olan mal qalıqlarına baxmaq imkanı.
 • Programda bir neçə anbarın yaratma imkanı.
  Anbarda malın ünvanlı qeydiyyatı. Yəni mal hansı rəfdə, stelajda və s. yerləşdirilib.
 • Mədaxil və məxaric qaimələri.
 • Tədərükçülərə sifarişlərin göndərilməsi və müştərilərdən sifarişlərin alınması imkanı.
 • Mal çeşidin matrisanı yaratma imkanı. (Yəni tədərükçülərə sifarişi, mal çeşidin siyahını bir dəfə yaradıb və daimi həmin siyahıdan istifadə etmə imkanı).
 • Anbarda ehtiyyatların idarə edilməsi, kəsirlərin və artıqların nəzarətdə saxlama imkanı.
 • Sifariş olunmuş malların anbardan vermə imkanı. Yəni mal dərhal anbardan satıla bilər.
 • Malların anbarlar arası sərbəst yer dəyişmə imkanı.
 • Təftişin və inventarizasiyan ın aparma imkanı.
 • Sifarişləri bir neçə anbara eyni zamanda vermə imkanı.
 • Əvvəlcədən qəbul olunmuş normalara əsasən avtosifarişin vermə imkanı. (Yəni gün ərzində daimi mağazada satılan malların siyahısı tərtib olunur va aftosifarişə verilir).
 • Ticarət əməliyyatların aparma imkanı.
 • Topdan və pərakəndə satış imkanı.
 • Mağazanın tədarükçüyə va muştərinin mağazaya olan borcuna nəzarat imkanı.
 • Konsiqnasiya və satışın uçotu.
 • Tədarükçü və mağaza tərəfindən malların qiymətləndirməsı nə nəzarət imkanı.
 • Mallara bir neçə qiymətin qoyma imkanı. (Misal ücün həftənin gunlərinə aid hansısa malın qiymətinin avtomatik şəkildə dəyişmə imkanı).
 • Bonusların hesablanması.
 • Müqavilələrlə işləmə imkanı.
 • Расчет себестоимости, исходя из приходной цены проданной партии.


Merkuriy proqram təminatı mağazalar üçün nəzərdə tutulub.
Pərakəndə satışın ve şəbəkə dükanların işinin avtomatlaşdırılması.
Merkuriy-ERP ticarət üçün nəzərdə tutulmuş bir proqram təminatıdir.
Bu çox funksiyalı proqram mağazadaki uçotunun yaranmasına və hasanlıqla aparmağına imkan verir.


 • Ticarətdə olan bütün iş proseslərini avtomatlaşdırma imkanı.
 • Kiçik, böyük və şəbəkəli mağazaların işini avtomatlaşdırma imkanı.
  Pərakəndə şəklində satışı aparan mağazanın iş proseslərini avtomatlaşdırma imkanı.
 • Müstəqil şəkildə işləyən kassadaki proqram təminatı şəbəkə olmadığı halda belə öz işini apara bilir və mağazada satış dayanmır. (Yəni kassa proqram təminatı mustəqildi və əsas məlumat bazadan asılı deyil.)
 • Tədarükçünün mala aid bütün məlumat elektron şəklində olduğda malın alış giymətinə nazarət etməyə imkan verir. (Yəni bu məqam işçinizin tədarükçünün nümayandəsi arasinda "gizli sazişlərə" imkan vermir və bu yerdən mağazada oğurluq baş vermir. Çünki mala aid bütün məlumat bir başa tədərükçünün ofisindən gəlir.)
 • Özünəxidmət iş prinsipi ilə işləyən mağazaların işini avtomatlaşdırma imkanı.
 • Barkod skanerlə işləmə imkanı.
 • Kassa üçün nəzərdə tutulmuş (POS sistem) özəl proqram təminatı.
 • Satış çeklərin ŞTRİX-FR və ya çap printeri.
 • Etiketlərin və qiymətlərin çapı imkanı.
 • ACLASS,DIGI, CAS, MASSA-K tipli tərəzilərlə işləmə imkanı.
 • Diskont kartlarla və bonus kartlarla işləmə imkanı.
 • Bank kartları ilə odəmə imkanı.
 • Aksiyaların və endirim kampaniyaların aparma imkanı.
 • Dondurulmuş qiymət imkanı. (Yəni aksiya zamanı bir qiymətlə satılan malın qiyməti aksiya bitdikdən sonra əvvəlki, aksiyadan qabaq olan qiymətin avtomatik şəklində qaytarılması).
 • Fərqli MSQ ilə (maksimal satiş qiyməti) amma eyni barkodlu siqaretlərin satış imkanı. (Məsəl üçün iki fərqli sigaretlərin barkodu eynidir. Amma birinin MSQ 70 o birinin isə 80. Kassada həmin sigaretlərin satış zamanı proqramda xüsusi pəncərə çıxır hansında ki, satıcı həmin sigaretin MSQ -ni seçə bilir).

Merkuriy-EPR proqram təminatı yüngül, qida, kimya sənayələrdəki və kənd təsərrüfatda olan iş proseslərini avtomatlaşdırılmağa imkan verir.
İstehsalatda olan iş proseslərin avtomatlaşdırılması.
Merkuriy-EPR proqram təminatı tək anbar və mağazadaki iş gedişini yox istehsalatın planlaşdırılmasını və ucotunu apara bilir.

 • İstehsalatın ümumi planını və hər sex işinin planlaşdırma imkanı.
 • Öz istehsalı olan yarımfabrikatların uçotu imkanı.
 • İstehsalatda yarımcıq vəziyyətdə qalan işlərin uçotu.
 • Malın istehsalına sərf olunan xərclərin hesablanması.
 • Xam mal ehtiyacın planlaşdırılması.
 • Ehtiyyatların idarə edilməsi.
 • (Traceability) Malın seriya nömrəsinin koməyi ilə xam maldan hazır məhsula qədər (dükana qədər) izləmə imkanı.
 • Keyfiyyətə nəzarət imkanı.Qüsurlu mal partiyaları ilə işləmə imkanı.
 • İstehsalatda istifadə olunan avadanlığın və onun nə dərərcədə yuklənməsini görmə imkanı.
 • Biznesin gedişini və sənədlərin axını ilə işləmə imkanı.
 • Qənəyatçil istehsalat. (Yəni istehsalatın bütün iş gedişi göz gabağında olduqda istehsalata ayrılan pullar lazım olan istigamətə yonəldilir və səmərəsiz sərf olunmur)

Kafe, bar, yeməkxana və restoranların iş gedişini avtomatlaşdırma imkanı.
HoReCa

İctimai iaşədə olan işin adi istehsalatdan fərqlənməsinə baxmayaraq, Merkuriy-ERP proqram təminatı bunu da hasanlıqla avtomatlaşdira bilir. Merkuriy-ERP proqram təminatı kafe, bar, yeməkxana və restoranların işinin avtomatlaşdırması üçün aşağıda göstərilən imkanları verir.

 • Yeməklərin kalkuləsiya imkanı.
 • "Monitora toxun məlumatı al" (Touch screen) ofisiant üçün nəzərdə tutulmuş proqram təminatın interfeysi (proqram görüntüsü).
 • Proqram təminatı imkan verir ki, həm masa sifarişi ilə həm də yeməklərin paylaşması uçotunu aparmaq.
 • Sifarişin dərhal hesablanması və çekin qabağcadan çap edilməsi imkanı.
 • Bir masadan gələn sifarişini bir neçə çekə bölmə imkanı.
 • Depozitlərlə işləmə imkanı.
 • Ofisiant üçün planşetdə yeməklərin çeşidin (menyu) mövcudluğu.
 • Restoranlarda massaların əvvəlcədən sifarişi imkanı.

Меркурий-ERP готов к внедрению ЕГАИС в розничной торговле
ЕГАИС
ЕГАИС – это единая государственная автоматизированная информационная система. Проще говоря, программа для государственного контроля над производством и продажей спиртных напитков.

Согласно федеральному закону № 171-ФЗ, розничным магазинам для продажи алкоголя необходимо установить на торговую точку программный модуль, с помощью которого данные о продаже алкоголя автоматически передаются в единую систему.

Согласно закону, ЕГАИС в рознице необходимо внедрить до 01.01.2016. Торопитесь!


Pul vəsaitlərinin hərəkəti uçotu
İstehsalatın maliyyəsi

 • Xəzinədarlıq. Pul vəsaitləri hərəkətinin tam nəzarət imkanı.
 • Şirkətdə bir neçə hüquqi tipli şəxsərlə işləmə imkanı.
 • Hər hüquqi şəxsin məhdudiyyətsiz sayda bank hesabların olması imkanı.
 • Konsiqnasiyaların və sifarişlərin maliyyəşməsi uçotu.
 • Büdcələşmə.Бюджеты ЦФО и консолидированный бюджет. Büdcələrin razılaşdırılması və onların icra olunmasına nazarət imkanı.
 • Ödəmə cədvəli.
 • Pul vəsaitləri hərəkətinin nəzarət imkanı.
 • Kreditor və debitor borclarına dair nazarət imkanı.

Hesabatlar, təhlil və planlaşdırma
Təhlil

Merkuriy-ERP proqram təminatında hesabatlara və biznes-təhlilə dair geniş seçim verilir.
Amma bu şərt deyil. Siz istədiyiniz hesabatı özünüz proqlamlaşdıra bilərsiniz.


 • İş massasındaki vidjetlər (xüsusi pəncərələr) şirkətin əsas maliyyə işlərini dərhal görməyə imkan verir.
 • Standart hesabatlar.
 • Merkuriy-ERP proqram təminatı sizin proqramçılara istədikləri hesabatı yaratmağa imkan verir.
 • ABC-XYZ təhlil.
 • Biznes təhlili. Bir neçə hesabatı ümumi hesabata birləşdirməyə və Excel faylına ixrac etməyə imkanı.
 • Hesabatları istifadəçilərə avtomatik şəkildə göndərmə imkanı.
 • Planlaşdırma sisteminə və planların icrasina nəzarət imkanı.

MERKURİY-ERP proqram təminatın inkişaf siyasəti.
1. Merkuriy-ERP proqram təminatın kodu mütəxəssis proqramçılar tərəfindən yazılıb.
Bizim proqram bütün müştərilərdə eynidir. (Yəni proqram görüntüsü və imkanlar eynidir.)
Biz öz proqram təminatının hesablama imkanlarına və işinə tam zamanət veririk.
Merkuriy-ERP proqram təminatını öyrənmək hasandır.

2. Merkuriy-ERP proqram təminatı daimi inkişafdadır və həmişə yenilənir. Bizim müştərilərimiz proqramda istədiyi imkanı (proqram modulunu) sifariş edə bilərlər. Pulu sifariş edən müştəri ödəyir amma galan müştərilərimiz həmin əlavəni pulsuz alır.
3. Biz program təminatı satarkən müştərilərimizi programla işləməyi oyrədirik və bir müddət pulsuz texniki dəstək veririk.
Bizim müştərilərimiz:

Знакомство с интерфейсом Меркурий-ERP

Меркурий - очень удобная для использования программа. Посмотрите, какие возможности предоставляет его интерфейс.

Александр Татарченко
Архитектор системы

Скачайте Меркурий-ERP бесплатно
Бесплатная однопользовательская версия

Merkuriy-ERP proqram təminatını almaq.
Proqram təminatının alışı və istifadəsi ilə bağlı suallarla bizə müraciət edin:
"D-IT" MMC
(+994 12) 40-70-73
ofis@dit.az
ofis.dit@gmail.com
Azerbaycan, Baku
Merkuriy-ERP biznes üçün nəzərdə tutulmuş qabağcıl bir proqram təminatıdır.
Biz əminik ki, proqram təminatımızın imkanları və sadəliyi sizi qane edəcək.

Merkuriy-ERP proqram təminatının təqdimatını elə indı sifariş edin!

Made on
Tilda